Ваканции

Неучебни дни:

 

18.5.2016 г. ДЗИ ПО БЕЛ и НВО в VII клас ПО БЕЛ

 

 

 

20.5.2016 г. Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

 

13.05.2016г.                                     XII клас (13 учебни седмици)

24.05.2016 г.                                     I клас (13 учебни седмици)

31.05.2016 г.                                     I I- IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2016 г.                                     V - VIII клас (16 учебни седмици)

30.06.2016 г.                                     VIII клас (18 учебни седмици за

паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2016 г.                                      IX - XI клас (18 учебни седмици)