Ваканции

 

 

График на учебното време за учебната 2014/2015 година

 

30.10.2014 г. -02.11.2014 г. вкл.

есенна
 

24.12.2014г. - 04.01.2015 г. вкл.

Коледна
 

31.01.2015 г. - 03.02.2015 г. вкл

зимна
 

02.04. 2015 г. - 13.04.2015 г. вкл.

пролетна за І-ХІ клас
          

08.04.2015 г. - 13.04.2015 г. вкл.

                                 
пролетна  за  ХІІ клас

Неучебни дни:

 

20.05.2015 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

 

 

 

22.05.2015 г. - Втори ДЗИ и НВО в VII клас  по математика

 

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2014/2015година:

04.02.2015г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2014/2015 година:

 

14.05.2015 г.                                    XII клас (13 учебни седмици)

21.05.2015 г.                                    I клас (13 учебни седмици)

29.05.2015 г.                                    II- IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2015 г.                                    V - VIII клас (16 учебни седмици)

30.06.2015 г.                                    VIII клас (18 учебни седмици за

паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2015 г.                                     IX - XI клас (18 учебни седмици)